Quality Care

Quality Care AS ble stiftet 1. April 2005. Dere ønsker å bruke deres lange profesjonelle og personlige erfaring med funksjonshemmede, til å hjelpe hver enkelt med å tilrettelegge hverdagen best mulig ut fra sine egne ønsker og behov.

De ønsker å hjelpe personer i skole, jobb, fritid osv. til å mestre sin hverdag på best mulig måte.

Selskapet må omforme logoen og nettsiden med fokus på å vise sitt marked de opplevelse man kan oppnå ved hjelp av et skikkelig hjelpemiddel i stedet for å fokusere på tekniske detaljer. Nettstedet bør også være mer brukervennlig.

Fokus på designet er opplevelse. Vi bruker bilder som viser mennesker med funksjonshemming nyter daglige aktiviteter med glede og komfort. Tekniske detaljer for hver hjelpemiddel / sykkel er arrangert i et minimalistisk mønster for en bedre brukeropplevelse.

Vi tok nytt produktbilder i industriell bakgrunn for å gi en grov og kulere effekt på hver sykler.

Logoen er også basert på mønsteret til selskapets bestselgende produkt. Den originale fargepalletten har blitt beholdt.